Monthly Archives

March 2021

Hướng dẫn chơi chắn

Hướng dẫn chơi bài chắn I. BỘ BÀI CHẮN Bộ bài chắn gồm 25 quân bài dưới đây, mỗi quân bài có 4 lá giống nhau, như vậy tổng cộng là 100 lá bài. II. CHIA BÀI, BỐC NỌC, BỐC CÁI 2 đến 4…
Read More...